FRA:s veteranföreningFRA VET
Bli medlem

Har du fyllt 60 år? Eller är Du nybliven pensionär? Har Du kanske lämnat FRA efter minst fem års anställningstid och gått i pension?

Då är Du välkommen att bli medlem i FRA:s veteranförening.
 

1.

Sätt in medlemsavgiften 150 kronor för Stockholmsområdet och 50 kronor om Du bor utanför Stockholm, på plusgiro 60 36 37-0 eller bankkonto Nordea
3272 212 87 72.

Ange FRA VET medlemsavgift på talongen.

 
2.

Din medlemsansökan ska innehålla de uppgifter som framgår av blanketten nedan.
Blankett medlemsansökan
3.

Sänd Din medlemsansökan till medlemsansvarige:
Per-Olof Liss
Grisslingevägen 41
139 36 Värmdö
per.olof.liss
@gmail.com
Din medlemsansökan behandlas i styrelsen. Om allt är i sin ordning får Du en välkomsthälsning från styrelsen.