FRA:s veteranföreningFRA VET
Personuppgifter

FRA:s veteranförening behandlar personuppgifter från 25 maj 2018 enligt Dataskyddsförordningen GDPR. Dina e-postadresser finns lagrade bl.a. på Minutemailer. Läs mer här: https://minutemailer.com/sv/privacy-and-gdpr/ 

Personuppgifts-

ansvarig

Personuppgiftsansvarig är Gunnar Fridén, info@fravet.se

Frågor kan ställas till föreningen via e-post: info@fravet.se


 
Mer information

Se: https://www.
datainspektionen.se/
dataskyddsreformen/Se även blanketten Medlemsansökan. 
Varför?

Föreningen har de personuppgifter som behövs i medlemsregistret (namn, adress, födelsedatum, e-postadresser, födelsedatum) för att kunna nå ut till medlemmarna med information och att gratulera vid vissa bemärkelsedagar. Personuppgifter lämnas inte ut till obehöriga.