FRA:s veteranförening FRA VET
Styrelse

Ordförande:

> Olle Finnman

info@fravet.se

V. ordförande:

> Olle Larsson

info@fravet.se

IT-ansvarig

> Olle Larsson

info@fravet.se


 

 

Sekreterare:

> Carin W. Rylander

info@fravet.se

Kassör:

> Ulf Klintesten;

info@fravet.se


Medlemsansvarig

> Per-Olof Liss

info@fravet.se


 
 

Aktivitetsansvariga:


> Stig Svennander

info@fravet.se

> Carin W. Rylander

info@fravet.se

> Per-Olof Liss

info@fravet.se

> Christer Sandström

info@fravet.se

> Christer Olsèn

info@fravet.se







 
 

Myndighets-
kontakter:



> Åsa Ljungqvist

08-471 46 00

> Lena Wistedt

08-471 46 00