FRA:s veteranförening FRA VET
Styrelse

Ordförande:

> Olle Finnman

info@fravet.se

V. ordförande:

> Olle Larsson

info@fravet.se

IT-ansvarig

> Olle Larsson

info@fravet.se


 

 

Sekreterare:

> Carin W. Rylander

info@fravet.se

Kassör:

> Lennart Gutå

info@fravet.se


Medlemsansvarig

> Gunnar Fridén

info@fravet.se


 
 

Aktivitetsansvariga:


> Stig Svennander

info@fravet.se

> Carin W. Rylander

info@fravet.se

> Per-Olof Liss

info@fravet.se

> Christer Sandström

info@fravet.se 
 

Myndighets-
kontakter:> Gunnel Nyström

08-471 46 00

gunnel.nystrom@fra.se

> Nils Lundqvist

08-471 46 00

nils.r.lundqvist
@telia.com